Pomlčka

Najväčšou otázkou pri pomlčke je zápis výrazov v zmysle „a“, „až“, „od do“, „verzus/proti“. Všetky preskúmané slovenské a české materiály vydané knižne, pred rozpadom aj po rozpade republiky uvádzajú, že sa v takomto prípade sádže pomlčka bez medzier. Avšak súčasné pravidlá slovenského pravopisu a norma STN 01?69107 hovoria o používaní s medzerami. Počas môjho prieskumu som sa na túto tému pokúšal nadviazať viac krát rozhovor s jazykovedným ústavom, ktorý sa žiaľ k danej veci postavil odmietavo a nekomunikoval so mnou. Túto záležitosť nepokladám ešte za uzavretú, pretože je v mojom osobnom záujme zistiť, prečo sa tieto zmeny udiali. Tieto zmeny ja pokladám za nelogické a odporujú aj mojej teórii o separátoroch a konektoroch.
Pri zápise časového obdobia, napr. 2011–2017, nejde o dve nezávislé nesúvisiace číslice, nie je to vymenovanie rokov 2011 a 2017, ale je medzi nimi logický vzťah, ktorý je práve naznačený tým, že okolo pomlčky medzery nie sú. Tento vzťah prezentujú spojenia „a“, „až“, „od do“, „verzus/proti“, ktoré sú nahrádzané práve pomlčkou. Rovnako ako pri lomke, aj pri pomlčke môže vzniknúť pri zápise rozsahov optický zmätok. Ak budeme okolo pomlčky sádzať medzeru, opticky bližšie k sebe sú krajné hodnoty oddeľovaných rozsahov. Ja osobne preferujem tento prezentovaný názor, ktorý je aj naďalej platný v českých typografických manuáloch. Avšak ak by sme chceli byť korektní k obom stranám: dizajnér – jazykovedec, môžme okolo pomlčky umiestniť takmer neviditeľnú vlasovú 1/24 medzeru.

1–3, 4–6, 7–9

1 – 3, 4 – 6, 7 – 9

 

V nasledujúcich príkladoch uvádzam rozdielne významy zápisu pomlčky a pre podobnosť aj spojovníka.


MoholyNagy

Takýto zápis pomlčky bez medzier naznačuje medzi menovanými osobami logický vzťah.
Môže sa jednať napríklad o športový zápas Moholy versus Nagy.


Moholy  Nagy

Zápis s medzerami je len vymenovaním jednotlivých osôb, bez logického vzťahu.


Moholy­Nagy

Spojovník jasne indikuje, že sa nejedná o dve osoby, ale o zložené priezvisko.