Tento materiál vznikol vrámci mojej diplomovej práce na Fakulte umení v Košiciach. Cieľom bolo vytvorenie uceleného študijného materiálu, a to v oblasti sadzby, ktorý mal byť súhrnom odporúčaní pre typografickú úpravu, týkajúcu sa predovšetkým mikrotypografie. Podľa môjho názoru takýto materiál na Slovensku chýba a ja verím, že bude prínosom nielen pre študentov či dizajnérov v praxi, ale aj ľudí, ktorí sa so sadzbou ešte nestretli a záleží im na korektnej úprave. Osobné zainteresovanie v tejto oblasti mi dáva sily v tejto práci pokračovať aj naďalej, pretože cítim, že v tejto oblasti sú stále nedoriešené niektoré problémy. Progres v riešení budem dokumentovať na tomto webe.
Počas práce som sa učil vyhýbať sa slovu „pravidlá“, pretože tie môžu byť v niektorých prípadoch variabilné, no vždy ich musíme vedieť zdôvodniť, a hlavne, dodržiavať ich v celom typografickom diele jednotne.

 

 

 

V súčasnosti je v obehu pár výtlačkov neoficiálneho vydania. Vychytávam muchy a ďalej konzultujem s odborníkmi. Ak máš záujem aj ty vlastniť tlačenú verziu, napíš na chcem@typtop.sk.

Tento materiál vznikol vrámci mojej diplomovej práce na Fakulte umení v Košiciach. Cieľom bolo vytvorenie uceleného študijného materiálu, a to v oblasti sadzby, ktorý mal byť súhrnom odporúčaní pre typografickú úpravu, týkajúcu sa predovšetkým mikrotypografie. Podľa môjho názoru takýto materiál na Slovensku chýba a ja verím, že bude prínosom nielen pre študentov či dizajnérov v praxi, ale aj ľudí, ktorí sa so sadzbou ešte nestretli a záleží im na korektnej úprave. Osobné zainteresovanie v tejto oblasti mi dáva sily v tejto práci pokračovať aj naďalej, pretože cítim, že v tejto oblasti sú stále nedoriešené niektoré problémy. Progres v riešení budem dokumentovať na tomto webe.
Počas práce som sa učil vyhýbať sa slovu „pravidlá“, pretože tie môžu byť v niektorých prípadoch variabilné, no vždy ich musíme vedieť zdôvodniť, a hlavne, dodržiavať ich v celom typografickom diele jednotne.

 

V súčasnosti je v obehu pár výtlačkov neoficiálneho vydania. Vychytávam muchy a ďalej konzultujem s odborníkmi. Ak máš záujem aj ty vlastniť tlačenú verziu, napíš na chcem@typtop.sk.

 

Do môjho výskumu som sa snažil zapojiť viacero odborníkov, avšak na niektoré problémy sa mi nepodarilo získať stanovisko „slovenčinárov“. Preto budem veľmi vďačný za každú vecnú pripomienku či názor na riešené problémy, podľa možností s odkazom na odbornú literatúru, či články dostupné na webe. Ak máš chuť diskutovať, napíš!

 

 

Do môjho výskumu som sa snažil zapojiť viacero odborníkov, avšak na niektoré problémy sa mi nepodarilo získať stanovisko „slovenčinárov“. Preto budem veľmi vďačný za každú vecnú pripomienku či názor na riešené problémy, podľa možností s odkazom na odbornú literatúru, či články dostupné na webe. Ak máš chuť diskutovať, napíš!

 

 

Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: 3,00€

Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: 3,00€

13 júl 2017

Ďakujem

12 júl 2017

Ne/potrebujeme pravidlá?!

05 júl 2017

Percento

05 júl 2017

Pomlčka

 

13 júl 2017

Ďakujem

12 júl 2017

Ne/potrebujeme pravidlá?!

05 júl 2017

Percento

05 júl 2017

Pomlčka