Ďakujem

Po obhajobách diplomovky som celý projekt mohol zahodiť za hlavu, ale ono ma to fakt baví! Takže sa nič nehádže, ale naďalej sádže, či sádza? Neviem. Viem však, že sa chcem poďakovať ľuďom, ktorí pomohli akoukoľvek formou. Ďakujem vedúcemu ateliéru Andrejovi Haščákovi za vecné podnety a cenné rady, rovnako Samovi Čarnokému + za tie kilá kníh čo som vďaka tebe domov nazvláčal. Vďaka za podnetný rozhovor a rady počas celého trvania projektu patrí spoluautorke normy STN 01 6910 Ľudmile Velichovej. Pavol Kordoš, Braňo Šandala, Ondrej Gavalda, Ondrej Jób vďaka, za vaše podnetné názory. Sveťo Šomšák vďaka za tie staré normy, k tomu sa len tak nedá ľahko dostať. Rovnako ťažké je nájsť človeka, ktorý vám len tak nezištne pošle knihu, takže veľká vďaka Roman Šíp. Myslím si, že ak sa chce človek posúvať ďalej, potrebuje počuť a prijať kritiku, a preto som si vyberal oponenta, o ktorom som vedel, že mi to natrie. A natrel! Takže vďaka Palo Bálik. Aj za rozhovor u Vás kdesi v džungli. (Ten satirický posudok možno časom zverejním, lebo stojí zato si ho prečítať, ale sa opýtam, či môžem, že Palo?)

A teraz to môže znieť ako klišé, ale ono je to naozaj tak (a nejde mi o peknú stredu), ale veľká vďaka patrí mojej partnerke v živote za pochopenie a podporu, a taktiež nášmu malému synovi za každý jeho úsmev, ktorý mi dodával potrebné sily.